09 października 2023

60 uczestników w 3 lokalizacjach – zakończyliśmy zjazd stacjonarny

W dniach 6-8.10.2023 r., w trzech lokalizacjach jednocześnie, odbył się zjazd stacjonarny uczestników „Kapitału Młodzieży”. We wspaniałej atmosferze młodzi dorośli szkolili się między innymi z wystąpień publicznych i sztuki skutecznej komunikacji, a także integrowali się podczas zajęć teambuildingowych.

 

60 wybranych do projektu osób szkoliło się w Broku (uczestnicy z województwa mazowieckiego i podlaskiego), Rzeszowie (osoby z województwa podkarpackiego) oraz Nałęczowie (osoby z województwa lubelskiego). Ćwiczenia i zadania, które zostały zrealizowane podczas zjazdów stacjonarnych, pokazywały uczestnikom, co wpływa na prawidłową komunikację i proces realizowania projektów oraz na co powinni zwrócić szczególną uwagę podczas autoprezentacji.

 

W piątek zjazd rozpoczął się od zajęć integracyjnych, co pozwoliło wszystkim na poznanie się oraz znalezienie wspólnych zainteresowań. Uczestnicy wzięli udział w dwóch grach: Obelisk Zin, która wymaga od uczestników umiejętności aktywnego słuchania, właściwej selekcji przekazanych informacji oraz analitycznego myślenia oraz Jenga symultanicznie, wymagająca precyzji i umiejętności pracy zespołowej. Pierwszy dzień upłynął w doskonałej atmosferze i stanowił dobre wyjście do kolejnych szkoleń.

 

Sobota rozpoczęła się od zajęć z kreatywności. Uczestnicy zostali zaproszeni do porzucenia schematów i wyjścia poza pewne ramy, które niejednokrotnie mogą ograniczać i zawężać pole widzenia. Gra szkoleniowa „Most z papieru” wywołała wiele emocji i wymusiła eksperymentowanie z - jak się wydawało - cienkim i nietrwałym materiałem budowlanym. Powstałych konstrukcji nie powstydziliby się prawdziwi inżynierowie! Kolejne zadania wymagały użycia jednej z metod rozwiązywania problemów. Dzięki metodzie 6 kapeluszy De Bono, odzwierciedlających konkretne podejście do tematu, uczestnicy wypracowali ciekawe i zaskakujące propozycje rozwiązania przedstawionego problemu.

 

Kolejna część dnia była poświęcona na przyjrzenie się sobie. Uczestnicy wykonali test osobowości i rozpoznali swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju. Dzięki partnerskiej atmosferze oraz wzajemnemu zaufaniu przeprowadzili także w parach rozmowy pogłębiające temat samorozwoju. Wieczór zakończył się integracją, kalamburami i śpiewaniem piosenek z motywem przewodnim.

 

Niedzielę poświęcono na zagadnienia z obszaru wystąpień publicznych. Uczestnicy poznali strukturę prezentacji oraz dowiedzieli się, jakie znaczenie ma komunikacja werbalna oraz niewerbalna. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Młodzi dorośli przygotowywali swoje wystąpienia przed kamerą, a następnie prezentowali się przed grupą. Każdy z prezenterów otrzymał konstruktywną informację zwrotną.

 

„Uczestnicy byli w pełni zaangażowani w działania szkoleniowe. Na uwagę zasługuje fakt, że w tak krótkim czasie potrafili stworzyć atmosferę przyjaźni, zaufania oraz szacunku. To zrobiło na mnie największe wrażenie” – powiedziała Katarzyna Rosińska, trenerka grupy w Nałęczowie. Mamy nadzieję, że uczestnicy również zabrali ze sobą bagaż dobrych wspomnień oraz inspiracji dla dalszego rozwoju. Już niebawem (21-22.10) spotkają się online, by bliżej poznać tematykę finansów i przedsiębiorczości.

 

Organizatorem projektu „Kapitał Młodzieży” jest FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY. Partnerem projektu jest Fundacja GPW. Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com