15 grudnia 2023

Co młodzi ludzie wiedzą o finansach – zakończenie projektu „Kapitał Młodzieży”

8 grudnia br. odbyła się gala, kończąca projekt „Kapitał Młodzieży”. Podczas uroczystego spotkania w Sali Notowań GPW spotkali się zarówno uczestnicy programu, jak również organizatorzy, mentorzy i zaproszeni goście.

 

Galę otworzyła Teresa Moskal, prezes FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY oraz Alina Bączar, wiceprezes Fundacji GPW – Partnera projektu. Wydarzenie poprowadziła dziennikarka, Anna Popek.

 

Podsumowanie projektu i debata

Nie zabrakło podsumowania działań, podjętych w ramach programu. Założenia projektu przedstawiła Martyna Paluch z FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY, natomiast o przebiegu szkoleń opowiedział trener, Patryk Wyczółkowski. Nie zabrakło również pozytywnych wypowiedzi uczestników.

 

 

O tym, jak edukować młode pokolenie, w panelu „Wyzwania i inspiracje w edukacji finansowej młodych dorosłych” rozmawiali Teresa Moskal, prezes FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY, Alina Bączar, wiceprezes Fundacji GPW, dwóch mentorów w projekcie: Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK oraz Dawid Malinowski, adwokat, a także dwoje uczestników „Kapitału Młodzieży”: Weronika Piękoś oraz Kacper Szczęsny. Rozmowę poprowadził Mateusz Kozłowski, ekspert PFR Portal PPK. 

 

 

Raport z badania

 

Wiele miejsca poświęcono edukacji finansowej młodych osób. Dorośli Polacy do 25 roku życia oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako bardzo małą. Podobne informacje przynosi „Badanie na temat edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”, przeprowadzone na potrzeby projektu. Osoby w wieku 18-25 lat, studiujące na kierunkach pozaekonomicznych, odpowiadały na pytania związane z wiedzą ekonomiczną, finansową, ale także dotyczące rynku pracy. Raport z badania zaprezentował podczas gali Patryk Wyczółkowski

 

 

Powołanie Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

 

Jeśli chcemy mieć wyedukowaną, świadomą młodzież, a co za tym idzie, zorientowanych na zarządzanie swoimi finansami dorosłych, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Co jest największą przeszkodą w edukacji finansowej? Z jakich przykładów powinniśmy korzystać? Jak można dotrzeć do młodych osób z informacjami na temat przedsiębiorczości, rynku kapitałowego, finansów? Między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć członkowie powołanej Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej. Życzymy powodzenia w realizacji wszystkich pomysłów!

 

Rozdanie certyfikatów

 

Na zakończenie uczestnicy I edycji „Kapitału Młodzieży” odebrali certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniach. Wierzymy, że kompetencje i umiejętności, pozyskane podczas projektu, pozwolą im bez obaw zarządzać swoimi finansami, a także być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Mamy także nadzieję, że doświadczenia z pierwszej edycji „Kapitału Młodzieży” przełożą się na kontynuację programu w kolejnych województwach.

 

 

Organizatorem projektu „Kapitał Młodzieży” jest FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY. Partnerem projektu jest Fundacja GPW. Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com