17 października 2023

Jak uczestnicy projektu oceniają swoją wiedzę o finansach?

Dorośli Polacy do 25 roku życia oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako niską lub co najwyżej średnią. Zapytaliśmy uczestników projektu „Kapitał Młodzieży”, jak oceniają swoją wiedzę o finansach.

 

Jak wskazuje raport NBP z 2020 r., uczestnictwo w zajęciach szkolnych związanych z zagadnieniami ekonomii, finansów i gospodarki deklaruje 27% Polaków, a tylko 11% Polaków poszerzało swą wiedzę z ekonomii, uczestnicząc w kursach i szkoleniach fakultatywnych. Dane te wskazują, że chociaż podejmowane są działania z zakresu edukacji ekonomicznej, to jednak wiedza przekazywana w szkołach nie zawsze jest dostosowana do dzisiejszej rzeczywistości oraz potrzeb młodych osób. W związku z tym wielu młodych ludzi kończy swoją edukację ekonomiczną na bardzo niskim poziomie i po zakończeniu szkoły ponadpodstawowej nie zawsze ma możliwości na dalsze dokształcanie się z tego zakresu.

 

Zapytaliśmy uczestników projektu „Kapitał Młodzieży”, jak oceniają swoją wiedzę o finansach i przedsiębiorczości. Przytaczamy kilka wypowiedzi.

 

Adrian, 25 lat, Rzeszów: Uważam, że mam średnią wiedzę na temat finansów i przedsiębiorczości. W szkole średniej miałem przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”, na studiach „Prawo finansów publicznych”, ale były tylko dwa przedmioty w ciągu kilku lat, więc chętnie dowiem się czegoś więcej na ten temat.

 

Dominika, 18 lat, Warszawa: Mój poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i finansów oceniam jako średni. Brałam udział w lekcjach „Podstaw przedsiębiorczości” w szkole, jednak nasz nauczyciel nie był szczególnie dobry, więc nie nauczyłam się zbyt dużo. Sama jestem z natury oszczędna, więc w miarę jestem w stanie zarządzać moim budżetem w sposób racjonalny, jednak myślę, że jeszcze mam dużo do nauczenia się.

 

Emilia, 22 lata, Lublin: Jeśli chodzi o moją wiedzę w zakresie finansów i przedsiębiorczości, to stanowczo jest ona dopiero raczkująca. Dopiero robię swoje pierwsze kroki, dopiero zagłębiam się w tę tematykę i szczerze mówiąc dużo rzeczy jest jeszcze przede mną i ja o tym doskonale wiem. Na ten moment jestem głodna wiedzy.

 

Jan, 21 lat, Białystok: Nigdy wcześniej nie miałem żadnego kontaktu z kursami czy z zajęciami o takiej tematyce. Swoją wiedzę na temat finansów i przedsiębiorczości oceniam na dość podstawową, ale bardzo chciałbym ją rozwinąć.

 

Emilia, 24 lata, Rzeszów: Jestem studentką 5 roku kierunku lekarskiego. Niestety, kierunek, który studiuję, nie daje mi możliwości rozwoju w zakresie finansów i przedsiębiorczości, dlatego myślę, że projekt ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla mnie i pomoże mi w spełnieniu marzeń, do których dążę. W przyszłości chciałabym otworzyć swoją placówkę medyczną, w której pomagałabym dzieciom z zaburzeniami psychicznymi, jak i psychiatrycznymi. Myślę, że udział w projekcie pozwoli mi zdobyć umiejętności, które pomogą mi w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w sprawnym radzeniu sobie z wyzwaniami biurokratycznymi i formalnymi.

 

Iga, 21 lat, Białystok: Nigdy wcześniej nie miałam okazji, żeby uczyć się finansów z zaufanego źródła, dlatego wszystko, co wiem, to taki zlepek zasłyszanych informacji. Uważam jednak, że finanse i przedsiębiorczość to bardzo ważny, choć zaniedbany temat wśród młodych dorosłych i bardzo chciałabym go zgłębić.

 

Jak widać, duża część uczestników ocenia swoją wiedzę ekonomiczną na podstawową i średnią. Tylko nieliczni oceniają ją jako dobrą lub bardzo dobrą, co wiąże się przede wszystkim z podjętymi przez nich studiami lub samokształceniem.

 

Dorota, 23 lata, Rzeszów: Jeśli chodzi o moją wiedzę w zakresie finansów i przedsiębiorczości, to jako studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku „Finanse i rachunkowość” mogę powiedzieć, że ta wiedza jest na poziomie dobrym. Tym bardziej, że w roku ubiegłym i w roku bieżącym uczestniczyłam w ogólnopolskim konkursie wiedzy finansowo-bankowej, zajmując w ubiegłym roku 4 miejsce, a w roku bieżącym 1 miejsce.

 

Monika, 20 lat, Strzyżów: Moja wiedza stricte z zakresu finansów opiera się głównie na informacjach, wynoszonych ze studiów, na których realizuję takie przedmioty jak „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” czy „Podstawy inwestowania”, a także inne, niezbędne do zrozumienia zachodzących procesów gospodarczych, czyli między innymi mikro- czy makroekonomia, a także statystyka matematyczna. Oprócz tego od wczoraj należę do Koła Naukowego Matematyki Finansowej, dzięki któremu będę mogła wziąć udział w warsztatach z zakresu giełdy i rynku papierów finansowych.

 

Dobre zarządzanie własnymi finansami w cyklu życia jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ publiczna edukacja nie wyposaża młodych ludzi w tę wiedzę. Sprawne poruszanie się w świecie finansów wymaga nie tylko kompetencji w tym obszarze, ale także dobrej znajomości swoich oczekiwań i możliwości. Mamy nadzieję, że udział w projekcie „Kapitał Młodzieży” spełni oczekiwania uczestników i poszerzy ich wiedzę w zakresie finansów i przedsiębiorczości, a także pozwoli im rozwinąć umiejętności autoprezentacji i skutecznej komunikacji, niezbędne dla osób wchodzących na rynek pracy.

 

 

Organizatorem projektu „Kapitał Młodzieży” jest FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY. Partnerem projektu jest Fundacja GPW. Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com