10 lipca 2023

List motywacyjny – jak go napisać?

List motywacyjny to dokument pisemny, który jest często wymagany jako element aplikacji o pracę, stypendium czy grant. Jest to krótki esej, w którym kandydat przedstawia swoje umiejętności, motywacje i powody, dla których interesuje go dana propozycja. Aplikując do programu Kapitał Młodzieży, również musisz złożyć list motywacyjny. To zatem dobry moment, aby dowiedzieć się, jak taki dokument powinien wyglądać.

 

Głównym celem listu motywacyjnego jest przekonanie odbiorcy, że kandydat jest odpowiednią osobą do spełnienia określonego zadania lub osiągnięcia konkretnego celu. List motywacyjny pozwala wyjaśnić, dlaczego interesuje Cię dana aplikacja, jakie masz doświadczenie, jakie umiejętności posiadasz i jakie cele chciałbyś osiągnąć.

 

Co powinien zawierać list motywacyjny?

List motywacyjny powinien zawierać kilka kluczowych elementów, które pomogą przedstawić Cię jako odpowiednią osobę na dane stanowisko.

  • Nagłówek i dane kontaktowe: w górnej części listu umieść swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Zwróć uwagę, jakich danych wymaga rekruter. Dodaj również dane adresata listu, takie jak nazwa firmy lub instytucji i jej adres oraz – jeśli takie dane zostały podane w procesie rekrutacyjnym - dane osoby odpowiedzialnej za nabór.
  • Powitanie: rozpocznij list od uprzejmego powitania adresata. Możesz użyć formuły "Szanowny Panie/Pani/Państwo" lub "Dzień dobry".
  • Wstęp: przedstaw informacje o sobie. Możesz podać swoje imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne istotne dane, które związane są z rekrutacją.
  • Motywacja: Wyjaśnij, dlaczego interesuje Cię dana propozycja. Skup się na tym, co Cię do niej przyciąga i dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na to miejsce. Możesz odnieść się do swoich pasji, celów zawodowych i określić, jakie korzyści może przynieść organizacji Twoje zaangażowanie.
  • Umiejętności i doświadczenie: przedstaw swoje umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia, które są szczególnie istotne na tym stanowisku. Mile widziane są przykłady konkretnych projektów.
  • Dostosowanie do firmy lub instytucji: wprowadź element personalizacji, odnosząc się do konkretnej firmy lub instytucji. Opowiedz o tym, co Cię do niej przyciąga, jakie wartości i cele ma ta organizacja i jak Twoje umiejętności i doświadczenie mogą przyczynić się do jej sukcesu.
  • Zakończenie: podsumuj swoją motywację i zainteresowanie danym stanowiskiem. Wyraź nadzieję na dalszą współpracę i pozytywną odpowiedź. Możesz również podziękować za poświęcony czas i zaoferować dostępność do dalszych rozmów lub udzielenia dodatkowych informacji.
  • Podpis: zakończ list motywacyjny swoim podpisem. Warto umieścić swoje imię i nazwisko pisane odręcznie.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę?

To, co szczególnie ważne, to dopasowanie listu motywacyjnego do konkretnej firmy, instytucji, programu lub stanowiska, na jakie aplikujesz. Zbadaj wartości, cele i kulturę organizacyjną firmy, a następnie odnieś się do nich w swoim liście, wyjaśniając, dlaczego interesuje Cię ta propozycja.

 

Pamiętaj!
List motywacyjny powinien odnosić się do konkretnych oczekiwań, wskazanych w procesie rekrutacji!

 

Upewnij się, że Twój list motywacyjny jest dobrze zorganizowany i czytelny. Podziel go na odpowiednie sekcje, takie jak wstęp, motywacja, umiejętności i zakończenie. Staraj się skupić na najważniejszych informacjach. Używaj jasnego języka i unikaj długich, zawiłych zdań. Nie rozpisuj się – list motywacyjny nie powinien mieć więcej niż jedną stronę.

 

Warto także sprawdzić swój list motywacyjny pod kątem błędów ortograficznych i gramatycznych. Mogą one wpłynąć na ogólne wrażenie, jakie wywoła Twoja aplikacja. Skorzystaj z narzędzi do sprawdzania pisowni lub poproś kogoś o sprawdzenie listu przed wysłaniem. W przypadku listu motywacyjnego ważna także jest prostota – nie warto tu szaleć z ozdobnikami graficznymi.

 

Pamiętaj, że dobrze napisany list motywacyjny to szansa na wyróżnienie się spośród innych kandydatów. Bądź autentyczny, skoncentrowany i pokaż, że Twój talent, umiejętności i motywacja to korzyść dla całej organizacji. Powodzenia!

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com