10 lipca 2023

Mentor i mentee – jak wygląda współpraca mistrza i ucznia?

Spośród najbardziej wyróżniających się uczestników projektu „Kapitał Młodzieży” zostanie wyłonionych 6 osób, które będą uczestniczyć w programie opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju. Ten element – zakładający współpracę z doświadczonym mentorem - ma na celu wsparcie uczestników w budowaniu ich potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Aby uczestniczyć w programie, konieczna będzie wysoka aktywność uczestnika na warsztatach stacjonarnych i spotkaniach online. Taka aktywność zostanie potwierdzona przez prowadzących. Do programu zostanie zaproszona osoba, która spełniła wszystkie wymagania i dodatkowo osiągnęła największą liczbę punktów z końcowej ankiety mierzącej poziom zdobytej wiedzy ze szkoleń stacjonarnych oraz online.

 

Kim jest mentor?

Po wyborze 6 uczestników każdemu z nich zostanie przydzielony mentor, z którym spotka się 5 razy. Kim jest mentor? Jest to doświadczona osoba, która posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w określonej dziedzinie i dzieli się nimi z młodszą lub mniej doświadczoną osobą, zwaną mentee. Mistrzami w „Kapitale Młodzieży” są osoby posiadające doświadczenie i wiedzę z obszaru ekonomii społecznej oraz innych nauk wspierających obszar finansowy.

 

Mentoring ma na celu wspieranie rozwoju mentee w określonym obszarze, takim jak kariera zawodowa, umiejętności przywódcze, rozwój osobisty, przedsiębiorczość, nauka akademicka itp. Mentor pełni rolę przewodnika, doradcy i wzorca do naśladowania dla mentee. Pomaga mentee w identyfikowaniu celów rozwojowych, planowaniu działań i osiąganiu sukcesów. Relacja mentor-mentee często jest długotrwała i oparta na zaufaniu. Mentor pełni ważną rolę w przekazywaniu wiedzy i inspiracji i tworzy atmosferę, w której mentee może swobodnie zadawać pytania, dzielić się obawami i prosić o radę.

 

Spotkania mentor-mentee

Program będzie polegał na indywidualnych spotkaniach mentorów z mentee, czyli mistrzów z uczniami. Takie spotkania będą się odbywać cyklicznie od początku listopada do zakończenia projektu (w miarę możliwości stacjonarnie i/lub online). Każdy mistrz i uczeń spotkają się ze sobą 5 razy. Pierwsze spotkanie będzie miało na celu dokładne zapoznanie się mistrza i ucznia. Zadaniem mistrza będzie pomoc w odkryciu indywidualnego potencjału ucznia oraz wskazanie mu możliwości dalszego rozwoju.

 

Jakie cechy powinien posiadać mentee? Przede wszystkim powinien być gotowy do zdobywania wiedzy i umiejętności, być otwarty na naukę i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Powinien być aktywny i zaangażowany w proces mentoringu, przygotowywać się do spotkań, stawiać pytania, dzielić się swoimi celami i wyzwaniami oraz podejmować działania w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Kluczowe jest tu aktywne uczestnictwo, otwartość na naukę i gotowość do wdrażania w życie przekazywanych wskazówek.

 

Podsumowanie mentoringu

Na koniec realizacji projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące cykl, w którym uczestniczyć będą wszyscy mistrzowie i uczniowie. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentują zdobytą wiedzę, będą mieli również okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i odczuciami po współpracy z mentorami. Mamy nadzieję, że wdrożenie indywidualnej ścieżki rozwoju pozwoli im osiągać sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, a nawiązane podczas mentoringu kontakty zaowocują długofalowymi relacjami.

 

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com