Bartosz Marczuk,

Wiceprezes Zarządu
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji, ekspert z zakresu polityki społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, następnie jako dziennikarz a później szef działu Praca w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita a także tygodnika Wprost. W Telewizji Republika prowadził program „Ekonomia raport”. W 2015 r. powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Z powodzeniem wdrożył m.in. Program 500+, Program Dobry Start, rozwinął sieć instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jest także współautorem wprowadzenia w Polsce pierwszego pełnego e-dokumentu (mKDR) oraz digitalizacji procesu składania wniosków o świadczenia na rzecz rodzin. W trakcie pracy w Ministerstwie był członkiem Komitetu ds. Europejskich, Rady Mieszkalnictwa (program Mieszkanie+) oraz zespołu ds. opracowania „Polityki imigracyjnej RP”. Jako wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiada w szczególności za program Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wdrożenie operacyjne programów pomocowych dla firm z sektora MSP: Tarczy Finansowej 1.0 oraz 2.0. Pracę zawodową łączy z działalnością ekspercką. Był ekspertem ds. polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego, należał do Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, był także współautorem, powstałej w l. 2006-2007, Polityki Rodzinnej Rządu. Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody Ostre Pióro, nagrody Primus in Agendo. Autor dwóch książek: „Wszystko o oszczędzaniu na emeryturę w OFE”, „Nie daj sobie wmówić”. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej.

Robert Zapotoczny,

Prezes Zarządu
PFR Portal PPK sp. z o.o.

Politolog i ekonomista, współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia MBA na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Początkowo jako dyrektor sprzedaży w wiodących na polskim rynku firmach ubezpieczeniowych, od 2016 roku jako członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, w strukturze grupy kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Aktualnie, kierując spółką PFR Portal PPK, odpowiada za promowanie długoterminowego oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Tomasz Walkiewicz,
Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska, 
prokurent oraz radca prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska, radca prawny (członek OIRP w Warszawie), specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of Florida). Stypendysta III edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi. Członek Zarządu oraz Członek Założyciel Stowarzyszenia Compliance Polska. Kompetencje zawodowe zdobywał w Komisji Nadzoru Finansowego oraz firmie doradczej Deloitte. Przez wiele lat zajmował pozycję associate managera międzynarodowej kancelarii prawnej będąc odpowiedzialnym za rozwój warszawskiego oddziału kancelarii. Obecnie pełni funkcję prokurenta oraz radcy prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dyrektor Działu Prawnego BondSpot S.A. oraz członek zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. W listopadzie 2017 r. powołany uchwałą akcjonariuszy (GPW, KPRM oraz NBP) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W grudniu 2017 r. powołany decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poczet Członków Rady Polskiej Fundacji Narodowej.

mec. Dawid D. Malinowski,

Solicitor, Adwokat
(Anglia & Walia, Polska)

Prawnik i doradca strategiczny, specjalizujący się w umowach handlowych oraz transakcjach M&A, Venture Capital i Private Equity. Absolwent Szkoły Prawa na University of Sussex oraz BPP Law School. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Londyńskim City i przez wiele lat zdobywał doświadczenie w globalnych instytucjach finansowych oraz brytyjskich i amerykańskich międzynarodowych kancelariach prawnych. Obecnie mieszka na stałe w Polsce i współpracuje z kancelariami z Wielkiej Brytanii, wspierając przedsiębiorstwa z Polski oraz UK w kwestiach związanych z transakcjami M&A oraz umowami komercyjnymi i handlowymi. Poza działalnością zawodową, chętnie udziela się społecznie. Jest członkiem Rady Fundacji oraz mentorem Our Future Foundation – jednej z największych edukacyjnych organizacji pozarządowych w Polsce. Prelegent i moderator wielu dużych konferencji biznesowych, takich jak Polskie Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Targi Invest Cuffs Expo czy Szczyt Klimatyczny TogetAIR. Jako "Polski - Brytyjczyk" jest żywo zainteresowany sprawami związanymi z Wielką Brytanią, w tym najnowszymi trendami biznesowymi, polityką i kulturą.

Paweł Dobrowolski,
główny ekonomista
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.,

prezes fundacji Świat Pieniądza, ekspert Instytutu Sobieskiego

Ekspert w zakresie handlu międzynarodowego, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w latach 2021-2022, pracował jako doradca kilku ministrów ds. gospodarki oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, członek zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w latach 2016-2020. Pracował przy największych inwestycjach zagranicznych w Polsce takich jak Intel, Daimler, NotrhVolt, SK, LG, Umicore itp., przedsiębiorca. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył również studia MBA na Akademii WSB. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał również Honorową Odznakę za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznawaną przez Ministra ds. gospodarki. Był członkiem kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Aktywnie działał w organizacjach pozarządowych, w latach 2014-2018 sprawował mandat radnego miasta Opola.

Absolwent Harvardu (w latach 1989-91 współpracownik prof. Sachsa), od 1995 r. zawodowo pomaga właścicielom i zarządom spółek w podejmowaniu strategicznych decyzji kupna i sprzedaży firm. W tym czasie brał udział w ponad 50 transakcjach, z których około 20 doszło do skutku na łączną sumę ok 1 miliarda Euro. W latach 2011 - 2013 prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, a obecnie główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, prezes fundacji Świat Pieniądza i ekspert Instytut Sobieskiego. Pomysłodawca wprowadzenia w Polsce wysłuchania publicznego. Autor książki nt. „Podstawy Analizy Finansów Firm” wydanej nakładem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz kilkudziesięciu raportów i artykułów o bankowości centralnej, upadłości, mediach, oraz deregulacji. Twórca raportu szacującego dług publiczny Polski na powyżej 200% PKB a także kilkudziesięciu biznesplanów oraz strategii rozwoju firm. W latach 2012-2014 członek zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego. Strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Krzysztof Drynda,

Manager, ekspert ds.handlu międzynarodowego

Poznaj mentorów

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com