02 października 2023

Start projektu "Kapitał Młodzieży"!

Ruszył „Kapitał Młodzieży”! 60 osób w wieku 18-25 lat będzie miało okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat finansów i przedsiębiorczości, a także przygotować się do wejścia na rynek pracy. 29 września br. odbyło się spotkanie otwierające, na którym przedstawiono założenia i program projektu.

Spotkanie otwierające poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Teresy Moskal (prezes FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY, organizator projektu), przedstawiciela mentorów Roberta Zapotocznego (prezes PFR Portal PPK) oraz Patryka Wyczółkowskiego, jednego z trenerów w projekcie. Podczas konferencji zaprezentowano genezę „Kapitału Młodzieży”, założenia realizacji poszczególnych etapów programu, a także oczekiwane rezultaty. Kolejna konferencja prasowa odbędzie się na zakończenie projektu, podczas uroczystej gali 8.12.2023 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW – już teraz serdecznie zapraszamy do akredytacji na e-mail: kapitalmlodziezy@gmail.com.

 

Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie online uczestników „Kapitału Młodzieży”. Po krótkiej prezentacji działalności FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY oraz przedstawieniu wszystkich trenerów, którzy będą prowadzili warsztaty, omówiono harmonogram projektu. Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach 6-8.10.2023 r. stacjonarnie w 3 lokalizacjach: Broku (osoby z województwa mazowieckiego i podlaskiego), Nałęczowie (osoby z województwa lubelskiego) oraz Rzeszowie (uczestnicy z województwa podkarpackiego). Zaprezentowano miejsca szkoleń, jak również plan i harmonogram zajęć. Dzięki dofinansowaniu ze środków KPRM udział w projekcie, w tym zakwaterowanie oraz wyżywienie, jest bezpłatne dla uczestników.

 

 

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty online, które odbędą się w dniach 21-22.10.2023 r.  Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą korzystać także z platformy szkoleniowej moje-szkolenia.pl, gdzie specjalnie dla nich uruchomiono bezpłatny dostęp do tematycznych webinariów.

 

6 najbardziej aktywnych osób w projekcie „Kapitał Młodzieży” otrzyma możliwość uczestniczenia w programie mentoringowym. Podczas spotkania zaprezentowano na czym polegają spotkania z mentorami, jakie są zasady zakwalifikowania się do tego programu oraz w jakiej formie będą się odbywać. Przedstawiono także sylwetki mentorów: Krzysztofa Dryndy (manager, ekspert ds. handlu międzynarodowego, były prezes zarządu PAIH), Pawła Dobrowolskiego (główny ekonomista PFR, prezes fundacji Świat Pieniądza), Tomasza Walkiewicza (prezes Stowarzyszenia Compliance Polska, prokurent GPW), Bartosza Marczuka (wiceprezes zarządu PFR), mecenasa Dawida D. Malinowskiego (adwokat, solicitor, członek Rady Our Future Foundation) oraz Roberta Zapotocznego (prezes PFR Portal PPK). Wszyscy mentorzy to praktycy biznesu, eksperci rynku finansowego i przedsiębiorczości.

 

Projekt zakończy 8.12.2023 r. gala finałowa, która odbędzie się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Gala to nie tylko moment uroczystego podsumowania programu oraz wyróżnienia uczestników certyfikatami, ale także możliwość spotkania się wszystkich 3 grup w jednym miejscu. Podczas gali zaprezentowane zostaną również wyniki badań, dotyczących znajomości tematów ekonomicznych wśród młodych osób oraz powołana zostanie Młodzieżowa Rada ds. Edukacji Finansowej.

 

„Badania pokazują, że wiedza ekonomiczna młodych dorosłych jest niewystarczająca, dlatego bardzo się cieszę, że możemy realizować projekt „Kapitał Młodzieży”. Mam nadzieję, że uda nam się kontynuować program również w innych województwach, tak, by jak najwięcej osób mogło wziąć w nim udział” – powiedziała Teresa Moskal, prezes FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY. Partnerem projektu jest Fundacja GPW. Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Zadanie „Kapitał Młodzieży” jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, w liczbie 60, zamieszkałe w Polsce na terytorium województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt porusza zagadnienia z obszarów m.in. finansów osobistych, przedsiębiorczości, ekonomii, doskonalenia kompetencji społecznych oraz przywódczych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

Całkowita wartość zadania 744 190 złotych.
Wartość dofinansowania 740 190 złotych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

KRS 0000339553
NIP 8982166113

REGON 021094654

 

       tel. 574-037-224 (8:00 - 16:00)

       fundacjadlamlodziezy@gmail.com